Rehabiliteringsguide för tarmtömningsproblem

Denna guide är avsedd för dig som har tarmtömningsproblem eller avföringsinkontinens.

Du kan använda denna guide som hjälp för egenvård av tarmtömningsproblem och som stöd för självständig träning under rehabiliteringsperioden.

Observera att denna guide är allmän guide. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar du har fått angående din vård och rehabilitering. Be vid behov en yrkesutbildad hälsovårdare om handledning.

pic Vad är tarmtömningsproblem?

Tarmtömningsproblem kan yttra sig som avföringsinkontinens eller tarmtömningssvårigheter.

pic Hur kan du lindra tarmtömningsproblem?

Du kan själv påverka tarmtömningsproblemen på många olika sätt.

pic Var kan jag få hjälp med behandling av mina tarmtömningsproblem?

Det är alltid bra att utreda orsakerna till tarmtömningsproblem inom hälsovården.