När ska jag uppsöka läkare vid funktionsstörning och smärta i tuggsystemet?

Det är viktigt att du är medveten om när du ska söka dig till läkare på grund av funktionsstörning eller smärta i tuggsystemet.

Funktionsstörning och smärta i tuggsystemet, alltså TMD-symtom, kräver vanligtvis inte brådskande läkarvård. Om TMD-symtomen orsakar långvarig olägenhet ska du uppsöka en tandläkare för undersökning och behandling.

Det är dock viktigt att identifiera situationer i vilka du behöver brådskande behandling. Uppsök en tandläkare eller läkare omgående om

  • smärtan i käken eller begränsningar i att öppna käken är förknippade med feber, svullnad i huvudet och halsen, svårigheter att svälja eller andas.
  • käkens rörelse är kraftigt begränsad, munnen inte öppnas eller stängs.
käkled; ansikte; käke; rehabilitering; svullnad; till läkare; forskning; öppnas; mun; rörelsebegränsning; andningssvårigheter; svårigheter att svälja; hals; huvud; feber; till behandling; tandläkare; läkare; smärta; rörelse; symtom; tuggsystemet; problem; Sjukdom; TMD; funktionsstörning; tänder

Kyllä

Uppdaterad  16.12.2022