När ska jag uppsöka läkare vid funktionsstörning och smärta i tuggsystemet?

Det är viktigt att du är medveten om när du ska söka dig till läkare på grund av funktionsstörning eller smärta i tuggsystemet.

Funktionsstörning och smärta i tuggsystemet, alltså TMD-symtom, kräver vanligtvis inte brådskande läkarvård. Om TMD-symtomen orsakar långvarig olägenhet ska du uppsöka en tandläkare för undersökning och behandling.

Det är dock viktigt att identifiera situationer i vilka du behöver brådskande behandling. Uppsök en tandläkare eller läkare omgående om

  • smärtan i käken eller begränsningar i att öppna käken är förknippade med feber, svullnad i huvudet och halsen, svårigheter att svälja eller andas.
  • käkens rörelse är kraftigt begränsad, munnen inte öppnas eller stängs.
öppnas; forskning; till läkare; TMD; rörelse; smärta; tuggsystemet; symtom; tänder; funktionsstörning; Sjukdom; problem; rehabilitering; käke; ansikte; käkled; svullnad; läkare; tandläkare; till behandling; feber; huvud; hals; svårigheter att svälja; andningssvårigheter; rörelsebegränsning; mun

Kyllä

Uppdaterad  16.12.2022