Välmåendet som en del av behandlingen av funktionsstörning i tuggsystemet

Du kan påverka ditt eget välmående på flera sätt oberoende av smärta i tuggsystemet.

Du kan stöda ditt eget välmående oberoende av smärta bland annat när

  • du förstår att smärta är en biopsykosocial helhet. Smärta är en sensorisk och emotionell erfarenhet. Psykologiska faktorer, så som känslor och tankar samt sociala förhållanden och omgivningen påverkar den individuella smärtupplevelsen.
  • du ställer rimliga krav på dig själv och är flexibel med kraven. Smärtbelastningen varierar och tar ibland mer av kraftresurserna.
  • du tillämpar knep för att kunna göra lagom, till exempel pauser, vila, delegering, du ber om hjälp och tar emot hjälp.
  • du är vänlig och empatisk mot dig själv om smärtan tar en del av din energi och din ork.
  • du utövar hälsomotion som är lämplig för dig och sköter om den dagliga motionen.
  • du sköter om sömnhälsan så bra som möjligt.
  • du kommer ihåg vilka saker som ger dig välbehag och är dina kraftkällor. Sträva efter och utför dessa saker.
ansikte; käkled; välmående; metod; smärta; TMD; egenvård; symtom; egenvårdsmetod; tänder; tuggsystem; funktionsstörning; Sjukdom; problem; rehabilitering; käke

Kyllä

Uppdaterad  16.12.2022