Massage och tänjning av tuggmusklerna

Läkemedelsfri smärtbehandling, så som massage och tänjning, är ofta till hjälp i behandlingen av ansiktsvärk.

Värm upp dina tuggmuskler till exempel med en värmedyna innan du masserar dem. Det hjälper också att gå igenom käkens rörelsebanor innan massagen.

Massage av tuggmusklerna

Se Duodecims God medicinsk praxis video om massage av tuggmusklerna. Informationen tillgänglig enbart på finska.

Se pdf-versionen av Duodecims God medicinsk praxis anvisning om massage och tänjning. Informationen tillgänglig enbart på finska.

Övriga läkemedelsfria smärtbehandlingar är bland annat

  • rörelseövningar
  • värme- och kylbehandling
  • elektriska smärtbehandlingar
  • avslappning
  • akupunktur.
ansikte; käkled; smärta; tänjning; TMD; egenvårdsmetoder; behandling nedre käken; tuggmuskel; muskler; övning; tuggsystemet; egenvård; symtom; smärtlindring; massage; tänder; funktionsstörning; Sjukdom; problem; rehabilitering; käke

Kyllä

Uppdaterad  16.12.2022