Bäckenbottenträning

Efter operationen kan urininkontinensen lättas, urinblåsans funktion befrämjas och erektionen stödas med hjälp av bäckenbottenmusklernas träning.

Urinrörets slutarmuskler styrs av det autonoma nervsystemet. Slutarmusklernas funktion kan bli tillfälligt nedsatt efter operationen, vilket orsakar inkontinens. Med hjälp av de viljestyrda bäckenbottenmusklerna kan du stöda slutarmusklernas funktion.

Träning av bäckenbottens muskler förbättrar blodcirkulationen i bäckenbottenområdet, vilket stöder den postoperativa återhämtningen. Med hjälp av övningarna kommer du lära dig aktivera bäckenbottenmusklerna korrekt under rörelse. Stark bäckenbottenmuskulatur kan stöda upprätthållande av erektion.

Stygnen och ärrvävnaden i urinröret kan till början irritera urinblåsan och orsaka förtätat urineringsbehov. Du kan skola upp urinblåsan för att förbättra dess funktion.