Var kan jag motionera?

Efter höftledsplastiken är det lättare för dig att röra på dig, använd din nya led så mycket du kan!

Fäst uppmärksamhet vid dessa saker när du efter operationen planerar en sporthobby eller väljer motionsform:

  • Följ de träningsinstruktioner du fått och trappa upp övningarna i enlighet med dem.
  • Anpassa motionsövningarna till lämplig nivå.
  • Tänk på eventuella risker, såsom hårda stötar.

Träna först hemma eller nära ditt hem. Till exempel kommunen, organisationer, såsom Suomen Nivelyhdistys, medborgarinstitut och privata motionsföretag ordnar mångsidig motionsverksamhet, och via dem du kan få stöd i din rehabilitering.

Egen aktivitet avgörande

Var aktiv och ta ansvar för din egen rehabilitering. Höftprotesen tål användning bättre och det är lättare att leva ett fullödigt liv om du är i fysiskt gott skick. En positiv attityd underlättar livet med den nya höftprotesen och ökar ditt välbefinnande.

Föregående sidaTill ledplastikguiderna

Relaterat till ämnet

 

Kyllä

Uppdaterad  12.11.2019