Var kan jag motionera?

Efter höftledsplastiken är det lättare för dig att röra på dig, använd din nya led så mycket du kan!

​​​​​​​​​​

Fäst uppmärksamhet vid dessa saker när du efter operationen planerar en sporthobby eller väljer motionsform:

  • Följ de ​träningsinstruktioner du fått och trappa upp övningarna i enlighet med dem.
  • Anpassa motionsövningarna till lämplig nivå.
  • ​Tänk på eventuella risker, såsom hårda stötar.

​Träna först hemma eller nära ditt hem. Till exempel kommunen, organisationer, såsom Suomen Nivelyhdistys, medborgarinstitut och privata motionsföretag ordnar mångsidig motionsverksamhet, och via dem du kan få stöd i din rehabilitering.

Egen aktivitet avgörande

Var aktiv och ta ansvar för din egen rehabilitering. Höftprotesen tål användning bättre och det är lättare att leva ett​ fullödigt liv om du är i fysiskt gott skick. En positiv attityd underlättar livet med den nya höftprotesen och ökar ditt välbefinnande.


Föregående sidaTill ledplastikguiderna

 
 

Uppdaterad  12.11.2019