Förberedelser inför höftledsplastik

​​​​​​​​​​​​Förbered dig i god tid inför höftledsplastiken. I den här guiden hittar du information om förberedelserna före operationen, hur du ska röra på dig och vilka hjälpmedel som behövs.

Omsorgsfulla förberedelser inför höft​ledsplastiken stöder rehabiliteringen. Genom att själv vara aktiv kan du förbereda din vardagsmiljö och kropp för den kommande operationen och rehabiliteringen efter den.

Att röra på sig före operationen upprätthåller muskelstyrkan, uthålligheten och rörligheten i höftleden. Hjälpmedel underlättar din rörelseförmåga och dina vardagsaktiviteter efter operationen.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.​​

pic Hur ska jag röra på mig när jag väntar på operationen?

Återhämtningen efter höftledsplastiken främjas av en bra allmänkondition samt god styrka och funktion i de muskler som rör höftleden.

pic Hur gör jag vardagen smidigare efter operationen?

Med små förändringar stöder din hemmiljö rehabiliteringen.

pic Hurdana hjälpmedel behöver jag?

Hjälpmedel gör det lättare att röra sig och hjälper dig att klara av vardagliga sysslor.