Guide för att minska svullnad i benen

​Den här guiden är avsedd för vuxna som har haft svullnad i benen i flera veckors tid. Guiden ger dig instruktioner om hur du kan minska svullnaden i benen med hjälp av motion och lägesvård.

Du kan själv påverka svullnaden i dina ben och dess symtom. Det är viktigt att minska svullnaden i benen. I annat fall kan du drabbas av nedsatt funktion i venerna.

Det är alltid viktigt att ta reda på svullnadens orsaker så att det är möjligt att inleda rätt behandling i tid. Läs omsorgsfullt avsnittet När ska jag söka vård? i den här guiden och ta kontakt med läkare vid behov.

Tänk på att det här är en allmän guide för egenvård av svullnad i benen. Därför ska du i första hand iaktta de individuella anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig uttryckligen för dig.


pic Varför har jag svullnad i benen?

Svullnad uppkommer när blodcirkulationen i benen blir långsammare.

pic Hur minskar jag svullnaden i benen?

Det kan du göra med motion och egna åtgärder.

pic När ska jag söka vård?

Om svullnaden är långvarig, lönar det sig att utreda orsaken.


Päivitetty  20.7.2018 13.13

 
HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo