Guide för att minska svullnad i benen

​Du kan själv påverka svullnaden i dina ben och dess symtom. Det är viktigt att minska svullnaden i benen. I annat fall kan du drabbas av nedsatt funktion i venerna.

Det är alltid viktigt att ta reda på svullnadens orsaker så att det är möjligt att inleda rätt behandling i tid. Läs omsorgsfullt avsnittet När ska jag söka vård? i den här guiden och ta kontakt med läkare vid behov.

Tänk på att det här är en allmän guide för egenvård av svullnad i benen. Därför ska du i första hand iaktta de individuella anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig uttryckligen för dig.