På vilket sätt påverkar ett ärr?

Det är individuellt vilka symtom ärret orsakar och hur ärret påverkar livet.

Ärrets storlek, utseende och var på kroppen det finns kan påverka vardagens aktiviteter och via det också på livskvaliteten.

Ärret kan orsaka till exempel

  • smärta klåda, en stickande känsla, känsellöshet, överkänslighet
  • spändhet, rörelsebegränsningar och felställningar
  • estetiska besvär
rörelsebegränsningar; estetiska besvär; klåda; smärta; ärr; ärrbildning; sår; felställningar

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021