Guide för egenvård av ärr

Den här guiden är riktad till personer som på grund av operation, sjukdom eller olycka fått ett färskt eller​ besvärande ärr.

I den här guiden hittar du information och instruktioner för hur du själv kan främja ärrets läkning samt minska på möjliga skador som ärret orsakar. Den här guiden är en allmän guide för egenvård av ärr och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Vad är ett ärr?

Ärrbildning är en del av hudens naturliga läkningsprocess.

pic På vilket sätt påverkar ett ärr?

Läs om på vilka olika sätt ett ärr påverkar livet.

pic Hur kan jag främja ärrets läkningsprocess?

Du kan påverka ärrets läkningsprocess på många olika sätt.

pic När ska jag söka vård?

Ibland orsakar ärret problem, och då bör du vända dig till en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Uppdaterad  3.3.2021

sår; ärr; operation; olycka; läkning