Var får jag hjälp med smärta i basen av tummen?

Om symtomen inte blir lindrigare med egenvård och de försvårar ditt dagliga liv, var i kontakt med hälsovården.

Diskutera med läkaren om dina symtom och lämplig behandlingslinje. Läkaren kan vid behov hänvisa dig till en ergo- eller fysioterapeuts mottagning.

Ergo- och fysioterapeuten kan hjälpa med att till exempel

  • välja lämpliga småhjälpmedel och stöd
  • hitta ergonomiska arbetssätt
  • göra lämpliga rörelseövningar för dig.
triggerfinger; låsning; svullnad; kraftlöshet; kraft; tum-pekfingergrepp; artros; fysioterapi; CMC; stelhet; guidning; rådgivning; ergoterapi; stel; osteoartros; värk; inflammation; finger; tumme; led; senskideinflammation; hand; handflata; Behandling; smärta; tryckkraft

Kyllä

Uppdaterad  7.11.2022