Pröva på kyl- eller värmebehandling mot smärta i basen av tummen

Du kan använda kyl- eller värmebehandling för att lindra smärtan.

Kyl- eller värmegelförpackningen kan frysas eller värmas.Prova på vilken som är lämpligast för dig. Vid behandling av inflammationer eller akut smärta är kyla ofta bättre.

Som kyl- och värmebehandling kan användas

  • kallt eller varmt vatten
  • kyl- eller värmegel
  • vetekudde
  • varmvattenflaska.

Granska att temperaturen är lämplig. Skydda huden med att lägga ett tyg mellan huden och kylförpackningen.

Upprepa kyl- eller värmebehandlingen flera gånger i dagen, 10–15 minuter åt gången.

kall; värme; varm; is; svullnad; kylbehandling; värmebehandling; osteoartros; värk; inflammation; led; senskideinflammation; handflata; artros; smärta; CMC; tummen; handen

Kyllä

Uppdaterad  7.11.2022