Fråga om möjligheterna med läkemedelsbehandling vid smärtbehandling av basen av tummen

Vid sidan av icke-medicinska behandlingsformer kan man vid behov använda läkemedel.

Vanligtvis kan du försöka behandla smärta i basen av tummen med receptfria läkemedel, så som paracetamol, antiinflammatoriska läkemedel och lokala antiinflammatoriska krämer. Diskutera om läkemedelsbehandling med din läkare.

osteoartros; läkemedelsbehandling; värk; inflammation; finger; tumme; led; senskideinflammation; hand; handflata; artros; smärta; CMC

Kyllä

Uppdaterad  7.11.2022