Guide för egenvård vid smärta i basen av tummen

Syftet med den här guiden är att hjälpa dig hitta behandlingsmetoder vid smärta i basen av tummen.

I denna guide berättar vi om behandlingen av smärta i basen av tummen som inte är förknippad med en olycka eller skada.

Observera att detta är en allmän guide. Följ alltid i första hand personliga anvisningar som du får eller fråga råd av en sakkunnig inom hälsovården om vilka anvisningar som lämpar sig just för dig.