Vilka är dina styrkor?

Egna intressen och styrkor är viktiga i rehabiliteringen. De är också viktiga då du till exempel funderar på ett lämpligt studie- eller yrkesval och dina möjligheter i arbetslivet.

​​​​

​Tillräcklig sömn, sociala relationer, vila, mat och meningsfulla aktiviteter är viktiga byggstenar för en fungerande vardag. Då de här sakerna är i skick ökar känslan av att du har kontroll över ditt liv och ger dig ork.

Arbete ger mening i vardagen för många människor. Jobbet stöder vardagsrytmen och gör det möjligt att tjäna pengar. Också de sociala nätverken på jobbet kan ge mening. För andra kan studier vara viktiga. För dig som inte jobbar kan till exempel regelbundna hobbyer vara meningsfulla. För dig som rehabiliterar dig kan det vara viktigt med så kallade kamratstödsgrupper, där du kan träffa människor som befinner sig i en liknande situation som du.

Det är viktigt att känna igen vilka saker som får dig att må bra och som ökar känslan av att du har kontroll över ditt eget liv. Sociala relationer och nätverk skapar stort välbefinnande. Det är också viktigt att känna igen vilka relationer i ditt liv som skapar positiva känslor och vilka relationer som har en negativ inverkan.

Då du funderar på dina egna kunskaper och resurser är det viktigt att du tänker på hurdana resurser du har just nu och att du tar små steg framåt. Känslan av att du lyckats med något är viktig. Det får dig att tro på din egen potential och dina prestationer.

Övningar

Pusselbitarna för min inre styrka:

Fundera på följande frågor:

 • Vilka saker gör du gärna?
 • Hurdana saker ger dig styrka?
 • Vilka saker uppskattar du hos dig själv?
 • Vad har varit din mest minnesvärda positiva upplevelse?
 • Vad gör du när du har tid för dig själv?
 • Vad har du fått bra respons för?

Du kan spara svaren till dig själv på datorn eller skriva ner dem på papper.

De här sakerna har jag lyckats med:

 • Skriv upp fem saker som du lyckats med den senaste tiden.
 • Fundera utöver det på vad det var som möjliggjorde att du lyckades.

Kom ihåg att det här är din egen syn på saken, det finns inga fel eller rätt svar.

Mina styrkor:

Fundera med tanke på din målsättning/dina målsättningar i den tidigare övningen på följande konkreta saker och skriv upp dem så att du kommer ihåg dem.

 • De här sakerna är jag bra på:
 • Jag har samlat på mig kunskap (till exempel arbetserfarenhet) inom de här områdena:
 • Om jag misslyckas med något tänker jag att:
 • Om jag lyckas med något tänker jag att:


Föregående sidaNästa sida