Hurdant stöd behöver du?

Synen på livet och vardagen påverkas bland annat av den egna personligheten, personliga upplevelser, relationer och miljön man lever i. Funderingar och insikter kring det egna livet är alltså väldigt individuella.

​​​

Fundera till en början på hur ditt liv ser ut just nu.

Gör upp passliga målsättningar för din livssituation. Det är bra att skilja på förväntningar och målsättningar. Det är två olika saker att förvänta sig att något ska hända och att sätta upp en målsättning för sig själv.

Fundera på dem ur din egen synvinkel, sätt alltså upp målsättningarna för att för att förbättra din egen livssituation och inte för att vara din partner, din vän eller andra människor till lags.

En målsättning är något du kan sträva efter och som du kan jobba för. Den ska vara betydelsefull och positiv för dig. Det är bra att jobba sig framåt mot målsättningen eller målsättningarna med små steg. Det lönar sig att dela upp stora målsättningar till mindre delmålsättningar.

Övningar

Dina egna tankar om din nuvarande situation

  • Fundera på vad som är positivt och gott i ditt liv och vilka saker du önskar vore på ett annat sätt.
  • Hurdana situationer gör dig stressad och vad har du för verktyg för att klara av de här situationerna?

Du kan skriva upp dina tankar på papper eller på datorn.

Resurscirkeln

Fyll i de olika områdena i resurscirkeln genom att anteckna hur mycket tid du använder till exempel på hobbyer eller fritid och vad du gör då. Du kan antingen printa ut cirkeln eller skriva de upp innehållen i de olika delarna på ett skilt papper. Pdf-versionen går att ladda ner här: Resurscirkeln

Personliga målsättningar

  • Ställ upp 1-5 konkreta målsättningar för dig själv.
  • Fundera på målsättningarna ur en sådan synvinkel att de är positiva och meningsfulla för dig.
  • Tänk också på att målsättningarna ska passa in i din vardag.


Föregående sidaNästa sida

 


Se mer