Har du uppnått dina målsättningar?

Det här är guidens sista del. Här kan du blicka tillbaka på dina målsättningar. Du har i de olika övningarna funderat på dina inre resurser och vilka saker som ökar ditt välbefinnande. Hur har övningarna påverkat dig?

​​​​​​

Du kan med jämna mellanrum fundera på om dina målsättningar uppnåtts. Kom ihåg att va​ra snäll mot dig själv. Anklaga inte dig själv om du inte har uppnått alla målsättningar. Det är också fint om du uppnått målsättningarna delvis.

Hur har målsättningarna som du satte upp i början förverkligats under de senaste dagarna eller veckorna?

​kuva/video ​Kysymys​Vastaus1​Vastaus2​Oikea vastaus
1 tai 2
​Vastaus1 selite
Vastaus2
selite
​Neutraali selite (x)
Jag har uppnått mina målsättningar på det sätt som jag önskade.JaNej​​Fint! Fundera på vilka saker som enligt dig har möjliggjort att du uppnått dem.​Gå tillbaka till övningarna om att sätta upp egna målsättningar och fundera på hur de är uppbyggda. Dela upp målsättningarna i ännu mindre delar eller välj först ut en målsättning som du börjar jobba på.​
​x

Ifall du upplever att du behöver prata med någon professionell, ta kontakt med social- och hälsovården, din egen social- och hälsovårdsarbetare eller direkt med jouren i akuta fall.


Föregående sidaTill guidesökningen