Inre resurser som stöd i rehabiliteringen

​​​​​​Den här guidens syfte ä​r att ge dig verktyg för att känna igen dina egna inre resurser och hjälpa dig att se det som är positivt i ditt liv. Du själv är den bästa experten när det gäller ditt eget liv.

​Då rehabiliteringen fokuserar på den inre resurserna betonas människans förmåga att klara av svåra situationer genom att vara ett stöd för sig själv. Det här synsättet baserar sig på en positiv självbild i svåra och utmanande livssituationer.

Optimism och ett målinriktat tänkande är viktiga byggstenar. Dina egna insikter skapar en grund för en positiv förändring och förstärker dina inre resurser.​

I den här guiden hittar du information och övningar om hur du bygger upp dina inre resurser. Guiden stöder dig bäst om du bekantar dig med de olika delarna i kronologisk ordning.

Ett handledningsprogram för det inre välbefinnandet, som utarbetats av Centralförbundet för Mental hälsa, står som grund för guiden. Tänk på att det här är en allmän guide, vars syfte är att förstärka dina inre resurser. Ta kontakt med hälsovården, om du känner att du behöver mer individuellt stöd.

pic Vad betyder inre resurser?

Dina inre resurser hjälper dig att klara dig i vardagen och ger stöd och kraft.

pic Hurdant stöd behöver du?

Individuella faktorer inverkar på vår uppfattning om livet och vardagen.

pic Vilka är dina styrkor?

Egna intressen och styrkor är viktiga utgångspunkter då du gör planer för framtiden.

pic Hur sköter du om ditt eget välbefinnande?

Då du tar hand om dig själv ökar du dina inre resurser och orkar bättre i vardagen.

pic Har du uppnått dina målsättningar?

Genom olika övningar har du funderat på dina inre styrkor och vilka faktorer som påverkar dem.