Vilken boendeform passar mig?

​​​​Överväg olika former av boende enligt ditt eget behov och din livssituation, före du skaffar bostad.​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Fundera på följande frågor:

  • Vilken typ av boende behöver jag?
  • Är läget, trafikförbindelser eller närhet till naturen viktigt för mig?
  • Vilken typ av bostad har jag råd med också i framtiden (om till exempel hyreshöjningar och låneräntor beaktas)?
  • Hur klarar jag av utgifterna, till exempel hyra, mat och andra inköp?
  • Kan jag sköta om bostaden och de plikter den medför?
  • Hur ordnar jag flytten?


pic Hyresboende

Beakta villkoren i hyreskontraktet och din egen ekonomiska situation när du hyr bostad.

pic Boende i ägarbostad

När du köper en bostad är det viktigt att ta hänsyn till din egen ekonomiska situation och andra faktorer som berör ​​ägande.

pic Stödboende och serviceboende

Om du behöver stöd och handledning för att bo själv, kan stöd- eller serviceboende vara aktuellt för dig.


Mer information om olika former av boende hittar du i ​Boende-helheten på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst​.


Uppdaterad  19.7.2019