Vilken boendeform passar mig?

Överväg olika former av boende enligt ditt eget behov och din livssituation, före du skaffar bostad.

Fundera på följande frågor:

  • Vilken typ av boende behöver jag?
  • Är läget, trafikförbindelser eller närhet till naturen viktigt för mig?
  • Vilken typ av bostad har jag råd med också i framtiden (om till exempel hyreshöjningar och låneräntor beaktas)?
  • Hur klarar jag av utgifterna, till exempel hyra, mat och andra inköp?
  • Kan jag sköta om bostaden och de plikter den medför?
  • Hur ordnar jag flytten?

Mer information om olika former av boende hittar du i Boende-helheten på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.