Boendeutgifter

​​

Ta reda på dina boendeutgifter och planera din budget noggrant. På så sätt klarar du dina bostadskostnader och eventuella förändringar i dem.

Beakta de här boendekostnaderna när du planerar din ekonomi:

 • hyran samt vattenavgifter, elavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig
 • ägarbostadens underhålls- och finansieringskostnader, det vill säga vederlag samt vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig
 • det personliga bostadslånets räntor och amorteringar
 • egnahemshusets nödvändiga underhållskostnader
 • fastighetsutgifter (till exempel avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt och hyra för tomten).

Om du är studerande, pensionär eller låginkomsttagare kan du ansöka om bostadsstöd från Fpa.

 • Olika former av stöd för boende

 • Ovannämnda utgifter beaktas som boen​dekostnader då man ansöker om bostadsstöd.

  Som kostnader kan också godkännas:

  • hyra eller vederlag för serviceboende som ordnats av kommunen
  • hushållselektricitet, hemförsäkringsavgift och bastuavgift (en gång/vecka), om kostnaderna är rimliga.
  pic Planering av ekonomin

  Börja planera din ekonomi genom att räkna ut dina inkomster och utgifter.

  pic Inköp till hemmet

  Beakta kostnader för nödvändiga inköp till hemmet och planera dem i god tid.