Boendeutgifter

​Ta reda på dina boendeutgifter och planera din budget noggrant. På så sätt klarar du dina bostadskostnader och eventuella förändringar i dem.

Beakta de här boendekostnaderna när du planerar din ekonomi:

  • hyran samt vattenavgifter, elavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig
  • ägarbostadens underhålls- och finansieringskostnader, det vill säga vederlag samt vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig
  • det personliga bostadslånets räntor och amorteringar
  • egnahemshusets nödvändiga underhållskostnader
  • fastighetsutgifter (till exempel avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt och hyra för tomten).

Om du är studerande, pensionär eller låginkomsttagare kan du ansöka om bostadsstöd från Fpa.

Ovannämnda utgifter b​​​eaktas som boendekostnader då man ansöker om bostadsstöd.

Som kostnader kan också godkännas:

  • hyra eller vederlag för serviceboende som ordnats av kommunen
  • hushållselektricitet, hemförsäkringsavgift och bastuavgift (en gång/vecka), om kostnaderna är rimliga.