Guide för boende

En bostad hör till de grundläggande behoven och är en viktig del av vardagen. Bostadsönskemålen- och behoven varierar. Vissa vill bo på hyra, andra vill äga sin bostad.

Den här guiden för boende ger dig grundläggande information om olika boendeformer och andra praktiska detaljer, som kan vara bra att beakta när du väljer boendeform och skaffar bostad. Här hittar du också information om de kostnader och praktiska detaljer som är förknippade med boende och flyttande.