Guide för boende

​​​​​​En bostad hör till de grundläggande behoven och är en viktig del av vardagen. Bostadsönskemålen- och behoven varierar. Vissa vill bo på hyra, andra vill äga sin bostad.

​​​​

Den här guiden för boende ger dig grundläggande information om olika boendeformer och andra praktiska detaljer, som kan vara bra att beakta när du väljer boendeform och skaffar bostad. Här hittar du också information om de kostnader och praktiska detaljer som är förknippade med boende och flyttande.


pic Vilken boendeform passar mig?

Överväg olika former av boende enligt ditt eget behov och din livssituation innan du skaffar bostad.

pic Boendeutgifter

Ta reda på dina boendeutgifter och planera din budget noggrant. På så sätt klarar du boendeutgifterna och eventuella förändringar i dem.

pic Flytt

Det är bra att förbereda sig på överraskande vändningar i samband med flytten.


På annat håll i Hälsobyn

Mer information om boendefrågor som gäller​ unga hittar du i​ Nuortentalo (på fi​nska).


Uppdaterad  19.7.2019