Regelbunden träning av bäckenbottens muskler

Utför övningarna för bäckenbottenmusklerna regelbundet och kombinera övningarna med daglig aktivitet.

 
 

Förstärkning av musklerna kräver regelbunden träning. Gör övningarna fem dagar i veckan under minst tre månader så att bäckenbottens muskelkraft ökar.

Till hjälp för träningen kan du hålla en träningsdagbok.

Ladda ner en träningsdagbok här (PDF)

​Om du inte gör framsteg inom tre månader eller du har svårt att träna självständigt, kontakta en läkare/fysioterapeut. ​

Gör träningen till ​en del av ditt liv

Då du kan identifiera bäckenbottenmusklerna och dina muskelkrafter är tillräckliga, fortsätt träna 2-3 gånger i veckan.

Kombinera träningen med dina egna motionsintressen. Kom ihåg att spänna bäckenbottenmusklerna t.ex. då du tränar på gym eller joggar/promenerar.

Främja din bäckenbottenmuskulaturs välmående genom att sköta din allmänna kondition, hållning och viktreglering.

Guide för utskrivning:

Föregående sida Sökningsguiden
 

Uppdaterad  3.3.2021