Regelbunden träning av bäckenbottens muskler

Utför övningarna för bäckenbottenmusklerna regelbundet och kombinera övningarna med daglig aktivitet.

 
 

Förstärkning av musklerna kräver regelbunden träning. Gör övningarna fem dagar i veckan under minst tre månader så att bäckenbottens muskelkraft ökar.

Till hjälp för träningen kan du hålla en träningsdagbok.

Om du inte gör framsteg inom tre månader eller du har svårt att träna självständigt, kontakta en läkare/fysioterapeut.

Gör träningen till en del av ditt liv

Då du kan identifiera bäckenbottenmusklerna och dina muskelkrafter är tillräckliga, fortsätt träna 2-3 gånger i veckan.

Kombinera träningen med dina egna motionsintressen. Kom ihåg att spänna bäckenbottenmusklerna t.ex. då du tränar på gym eller joggar/promenerar.

Främja din bäckenbottenmuskulaturs välmående genom att sköta din allmänna kondition, hållning och viktreglering.

 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021