Bäckenbottenmusklerna

Eftersom bäckenbottenmusklerna inte syns utåt kan det vara svårt att få en uppfattning om deras placering.

Bäckenbottenmusklerna är inuti bäckenet och de samarbetar med andra muskler.

Bäckenbottenmusklerna ska aktiveras i ansträngningssituationer innan de ytliga musklerna, t.ex. magmusklerna, aktiveras.

Bäckenbottens muskler stöder ländryggen och organen i bäckenområdet, ombesörjer urin- och avföringskontinensen samt urinering och tarmtömning. Bäckenbottens muskler har också en betydande roll i de sexuella funktionerna och njutningen.

Haitarin otsikkotaso2
Hurdan nytta får du av bäckenbottenmuskelträning?Det finns många skäl till att muskelkraften och -kontrollen i bäckenbotten försvagas. Musklernas funktion kan påverkas av till exempel
  • graviditet eller förlossning
  • fysiskt tungt arbete eller fritidsintresse
  • kronisk hosta
  • rökning
  • förstoppning
  • övervikt
  • olika operationer

Bäckenbottenmuskler som är i gott skick är starka och går att slappna av. Träning av muskelkraften och -kontrollen i bäckenbotten har positiva effekter på livskvaliteten.

Hur ska du träna?

Att lära sig skilja på spända och avslappnade muskler i bäckenbotten är en grundförutsättning för att kunna genomföra övningarna på ett bra sätt. Med övning kan du lära dig spänna och slappna av musklerna på rätt sätt i olika situationer.

Att upprätthålla en god hållning och allmän kondition är en viktig del i rehabiliteringen.

 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021