Hur påverkar mina levnadsvanor?

Dina levnadsvanor har inverkan på din allmänna hälsa och därigenom också på musklerna i bäckenbotten.

 
 

Iaktta de här instruktionerna tålmodigt. Det kan dröja flera veckor eller till och med ett par månader innan du börjar märka deras effekt. Lär dig att göra förändringarna i dina levnadsvanor bestående.

Rörlighet, en god funktionsförmåga och en bra hållning stödjer funktionen av musklerna i bäckenbotten. Motion upprätthåller din fysiska kondition och minskar din risk att insjukna i de många folksjukdomarna.

Vid sidan av att träna muskelstyrkan kan du påverka musklernas funktionsförmåga i bäckenbotten också genom att hålla vikten under kontroll, behandla förstoppningen, sluta röka och motionera.

Elementen i en god hållning

En god hållning belastar ryggraden och den övriga kroppen jämnt och ekonomiskt. En god hållning består av följande element:

  • Höften och bröstkorgen befinner sig i linje med varandra, på varandra.
  • Halsryggen är utsträckt och lång, och hjässan är vänd uppåt. Knäna är inte överdrivet utsträckta, dvs. pressade för långt bakåt.
 

Kyllä

Uppdaterad  12.1.2018