Ajankohtainen

Pilotprojekt för distansmottagningar vid HUS fysio- och ergoterapi

Julkaistu 29.3.2019 16.00

Distansmottagningar planeras tas i bruk inom alla HUS-enheter som erbjuder rehabiliteringstjänster. 

16086902-close-up-of-woman-with-fitness-app-on-tablet-pc_jpg.jpg
Distansmottagningar för fysio- och ergoterapi tas just nu i bruk inom ramen för ett pilotprojekt vid HUS rehabiliteringslinje. Syftet med pilotprojektet är att kunna erbjuda distansmottagningar som en del av fysio- och ergoterapitjänsterna.

En distansmottagning innebär att patienten och hälsovårdsexperten är i kontakt med varandra via dator, surfplatta eller smarttelefon. Distansmottagningen är avgiftsfri för patienten.

Tekniken för distansmottagninar existerar redan i tjänsten ​Hälsobyn.fi, men har ännu inte använts i stor skala inom fysio- och ergoterapitjänsterna ​vid HUS.

Piloten genomförs under våren. Dess syfte är ​att utveckla och säkerställa kvaliteten på servicen. 

​Fem fysioterapienheter vid HUS​ har anmält sig till piloten: Jorvs sjukhus, Mejlans sjukhus Raseborgs sjukhus, Tölö sjukhus och Vega-huset. ​​Förhoppningen är att distansmottagningar efter piloten ska tas i bruk i alla HUS-enheter som erbjuder rehabiliteringstjänster.


Text: Linn Karlsson​