Aktuellt

​​​​​​​​

 

 

Pilotprojekt för distansmottagningar vid HUS fysio- och ergoterapihttps://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/sv/aktuellt/pilotprojekt-för-distansmottagningar-vid-hus-fysio-och-ergoterapiPilotprojekt för distansmottagningar vid HUS fysio- och ergoterapi29.3.2019 14.00.00Distansmottagningar planeras tas i bruk inom alla HUS-enheter som erbjuder rehabiliteringstjänster.
Rehabiliteringshuset 2.0 – resultat och framtidsvisionerhttps://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/sv/aktuellt/rehabiliteringshuset-2-0-–-resultat-och-framtidsvisioner1Rehabiliteringshuset 2.0 – resultat och framtidsvisioner12.12.2018 10.00.00Rehabiliteringshuset 2.0 –projektet har nu avslutats – hur fortsätter utvecklandet här framöver?

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo