Kuntoutus HUS:ssa

HUS:ssa työskentelee noin 22 000 henkilöä, jotka kaikki edesauttavat osaltaan HUS:n palveluiden käyttäjien kuntoutumista. Palvelun käyttäjälle näkyvämmiksi tulevat häntä hoitavan hoitohenkilökunnan ja kuntoutuksen erityistyöntekijöiden rooli kuntoutumisen tukena.

Kuntoutus osastoilla ja poliklinikoilla

Kuntoutuminen on osa hoitoprosessia ja potilaan kuntoutumista tuetaan monin eri keinoin sekä osastohoidon aikana että poliklinikoilla. Potilaan kuntoutukseen osallistuvat kaikki potilaan hoitoon osallistuvat tahot. Toisilla osastoilla kuntoutus ja kuntoutuksen edistäminen on voimakkaammin osa hoitokulttuuria kuin toisilla.

Virtuaalinen palvelu

Kuntoutumistalo.fi on erikoissairaanhoidon tuottama ja ylläpitämä virtuaalisen kuntoutuksen palvelu. Sisällön ovat tuottaneet terveydenhuollon ammattilaiset yhteistyössä potilasedustajien kanssa. Palvelun sisältöä kehitetään jatkuvasti uusimpaan tietoon perustuen ja käyttäjien antaman palautteen perusteella.

Kuntoutumistalo.fi sisältää kaikille kansalaisille avoimia palveluita ja jatkossa myös hoitosuhteessa oleville potilaille tai lähetteellä tuleville potilaille suunnattuja virtuaalisia Kuntoutujan polkuja sekä ammattilaisten osion.

Virtuaalista- ja etäkuntoutusta sekä kuntoutusta tukevaa materiaalia tarjoavia kutoutujanpolkuja kehitetään ja ensimmäiset polut pilotoidaan vuoden 2017 alussa. Jatkossa kuntoutus HUS:ssa on monikanavaista yhdistäen perinteistä vastaanotolla ja osastoilla tapahtuvaa kuntoutusta teknologiaa hyödyntävää etä- ja virtuaalikuntoutusta tarpeen mukaan.