Siirry sivun sisältöön

Synnytyksestä kuntoutumisen tukemisen kehittäminen 2022

Synnytyksestä kuntoutumisen tukemista kehitetään digitaalisella palvelukokonaisuudella.

Kehittämisprojektin tarkoituksena on yhtenäistää synnyttäneiden fysioterapiaohjausta ja tukea synnytyksen jälkeistä kuntoutumista kotiutumisen jälkeen. Projekti toteutetaan yhteistyössä HUSin synnytyssairaaloiden fysioterapiayksiköiden ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Perhekeskusten fysioterapian kanssa. Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikkö ja HUSin kokemusasiantuntijat ovat mukana kehittämistyössä.

Tavoitteena on luoda digitaalinen kuntoutuksen palvelukokonaisuus, joka tukee äidin synnytyksestä kuntoutumista sairaalasta kotiutumisen jälkeen, lisää synnyttäneiden äitien saaman fysioterapiaohjauksen saatavuutta ja tasavertaisuutta HUSin alueella sekä helpottaa ja sujuvoittaa synnyttäneiden äitien ohjausta osastolla ja Perhekeskuksissa.

Yhdessä tuotettu verkkomateriaali yhtenäistää ohjausta

Projektissa päivitetään Terveyskylän Kuntoutumistalon ja Naistalon materiaalit ja tuotetaan uusia sisältöjä Kuntoutumistaloon.

“Yhdessä tuotettu verkkomateriaali yhtenäistää synnyttäneille annettavaa ohjausta HUSin alueella. Projektissa hyödynnetään jo olemassa olevia sisältöjä ja teknisiä alustoja, jotka nivotaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi” kertoo projektipäällikkö Miia Malmberg HUSin kuntoutuksen linjalta.

Etävastaanotoilla sujuvoitetaan fysioterapiaohjauksen saamista

Kehittämisprojektin yhtenä osana pilotoidaan Maisa-videovastaanoton käyttöä Jorvin sairaalassa. Pilotin tavoitteena on sujuvoittaa synnyttäneiden äitien fysioterapiaohjauksen saamista kotiutumisen jälkeen, yhtenäistää III- ja IV-asteen repeämäpotilaiden fysioterapiaan ohjautumista Jorvin sairaalassa ja lisätä äitien mahdollisuutta vaikuttaa etäohjaukseen ajankohtaan.

“Pilotissa selvitämme, kokevatko synnyttäneet äidit videovastaanoton tai puhelinohjauksen sopivaksi tavaksi toteuttaa III- ja IV-asteen repeämäpotilaiden ohjaus synnytyksen jälkeen. Synnyttäneet saavat jatkossa fysioterapiaohjausta Maisa-asiakasportaalin videovastaanotolla, puhelimitse tai osastolla”, kertoo fysioterapeutti Sirkku Vuolle Jorvin sairaalasta.

Saumaton yhteistyö tukee synnyttäneen kokonaisvaltaista kuntoutumista

Saumaton yhteistyö kuntoutuspalveluissa tukee kokonaisvaltaista kuntoutumista synnytyksen jälkeen. Asiakkaat saavat yhdenmukaista tietoa synnytyksestä kuntoutumiseen ja palveluiden oikea-aikainen saatavuus paranee.

“Projektin myötä yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä lisääntyy ja poikii mahdollisesti lisää yhteistä kehittämistä. Tiedonkulku sekä ammattilaisille että asiakkaille paranee”, sanoo apulaisosastonhoitaja Sari Mielonen Helsingin kaupungin Perhekeskuksesta.

Päivitetty 2.6.2022