Aivoterveyteen liittyvän sisällön kehittäminen Kuntoutumistaloon

Aivoterveys kuuluu meille jokaiselle. Sinulla on mahdollisuus olla osana kehittämässä Kuntoutumistalon sisältöä vastaamalla kyselyyn.

Kyselyn tavoitteena on selvittää, minkälaista aivoterveyteen liittyvää sisältöä Kuntoutumistaloon olisi tarpeellista tuottaa ja minkälaisilla hakusanoilla aivoterveystietoa etsittäisiin. Selvitys on osa Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävää vuonna 2023, jonka aiheena on ”Aivoterveyttä Terveyskylään – tarvekartoitus aivoterveyteen liittyvän sisällöntuottamisesta Kuntoutumistaloon”.

Voit vaikuttaa Kuntoutumistalon sisältöön vastaamalla kyselyyn

Kutsumme sinut vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla selvitetään mitä aivoterveys sinun mielestäsi tarkoittaa ja mitä siihen liittyy. Sinulla ei tarvitse olla ennestään tietoa aivoterveydestä. Huomioi, että ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vastaathan siis omien kokemustesi tai näkemystesi mukaan.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaehtoista ja vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Taustakysymyksistä ei voida päätellä henkilöllisyyttäsi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli avoimissa vastauksissa nousee esiin henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi sinun tai läheisesi hoitoon liittyen, vastaus poistetaan kokonaan.

Vastauksista muodostetaan aineisto, jota käytetään yleisellä tasolla Kuntoutumistalon sisällön suunnittelussa sekä opintojen kehittämistehtävän kirjallisessa raportissa. Tälle kyselylomakkeelle annetut vastaukset tuhotaan tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 30.10.2023.

Vastaa kyselyyn 13.8.2023 mennessä

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn annat luvan käyttää vastauksiasi osana kehittämistehtävää. Kyselyyn voi vastata 13.8.2023 saakka.

Vastaa Forms-kyselyyn seuraava linkin kautta:

Kyselyyn tekijään ei ole mahdollista ottaa yhteyttä, jotta vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

Vastauksesi on meille tärkeä. Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!

 

Kyllä

Päivitetty  21.6.2023