Neuvontaa, ohjausta ja tietoa

​​​​​​​​​Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen sinulla voi herätä huoli toimeentulosta ja palveluiden järjestymisestä.

Tulevaisuuden suunnitelmasi voivat muuttua sairauden tai vamman aiheuttamaan elämänmuutokseen jälkeen. Sopeutumiseen tarvitaan aikaa ja luotettavaa tietoa sairauden tai vamman aiheuttamista toimintakyvyn muutoksista.

pic Sosiaalityö ja kuntoutusohjaus

Yksilöllistä neuvoa ja apua muuttuneessa elämänt​ilanteessasi.


pic Ensitieto ja sopeutumisvalmennus

Yhteisöllistä tietoa ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

​​