Kuntoutuksen ammattiryhmät

Sairastumisen tai vamman jälkeiseen muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumista ja hyväksymistä edistää hoitohenkilöstön kuntouttava työote, kuntouttava hoitotyö.

Mieltä painavista asioista voit keskustella osastolla myös sairaalasielunhoitajan kanssa.

Kuntoutuksen avulla pyritään palauttamaan alentunutta toiminta- ja työkykyäsi. Terapeuttien toteuttamaan arvioon ja kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete.

Kaikilla kuntoutuksen ammattiryhmillä on omat tehtävänsä moniammatillisessa kuntoutuksen kokonaisuudessa ja osa terapioista toteutuu vain sairaalahoidon aikana

  • fysioterapeutti
  • toimintaterapeutti
  • puheterapeutti
  • psykologi
  • ravitsemusterapeutti
  • haavakeskuksessa toimiva jalkaterapeutti
  • psykiatrian terapiapalvelut
  • kehitysvammahuollon kuntoutusyksiköt
​​
 

Kyllä

Päivitetty  18.12.2019