Kuntoutustarve

Terveyskeskuksessa, sairaalan osastolla tai poliklinikkakäynnillä sinulle voidaan laatia suosituksia ja suunnitelma tarvittavista kuntoutuspalveluista.

Kuntoutussuunnitelma sisältää yhdessä kanssasi laaditut tavoitteet sekä keinot, joilla pääset tavoitteisiin.

Kuntoutuksen keinoina voivat olla tarvittavat toimintakykykuntoutuksen, sosiaalisen, kasvatuksellisen tai ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan palveluiden määrä, yksittäisen terapian kesto sekä toteuttamistiheys. Lisäksi mainitaan suunnitelman voimassaoloaika ja seurannasta vastaava taho.

Kuntoutuksestasi voi olla vastuussa oma terveyskeskus, Kela tai vakuutusyhtiö. Kuntoutusvastuuseen vaikuttavat asiakkaan ikä, sairauden tai vamman aiheuttama toimintakyvyn rajoite sekä vamman syntytapahtuma.

Kuntoutuksen seurannasta on vastuussa sosiaali- tai terveydenhuollon nimetty yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö voi olla omatyöntekijä (esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja).

Lue lisää:


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Kyllä

Päivitetty  18.12.2019