Muutoksia arjessa

Usein läheisen sairastuminen tuo muutoksia arkeen ja totuttuihin rutiineihin.

Muutoksia arjen rooleihin?

Jokaisella meistä on elämässään erilaisia rooleja. Rooleja voivat olla esimerkiksi ystävä, puoliso, vanhempi, sisko, isovanhempi, kuuntelija tai hauskuuttaja. Olemme tottuneet rooleihin, ja ne voivat vaihdella eri ympäristöissä. Roolit saattavat kuitenkin muuttua sairastumisen myötä: puoliso saattaa ottaa isompaa roolia hoitajana tai perheen arjesta huolehtijasta saattaa tulla huollettava.

Voi viedä aikansa sopeutua muuttuneisiin rooleihin, mutta pikkuhiljaa niistä tulee osa arkea. On tärkeä kokeilla ja sovitella uusia rooleja ja tehtäviä; kaikkeahan ei tarvitse tehdä niin kuin ennen tai aikaisemmin oli perheessä tapana. On kuitenkin hyvä varoa, ettei muuttunut rooli ala määrittää koko elämää vanhojen roolien jäädessä sivuun. Esimerkiksi puolison huolehtijan rooli saattaa korostua ja romanttinen rooli jäädä sen varjoon toisen sairastuessa. Eri roolien välille on tärkeää löytää tasapaino ja etsiä juuri itselle tai omalle perheelle sopivia tapoja toimia.

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa, miten eri tavoin sairastuminen voi vaikuttaa lähipiiriin.

Tietoa puolisolle

Tietoa lapsiperheille ja vanhemmille

Minun roolini

Uusi rooli saattaa vaatia ponnisteluita ja huomiota sekä viedä tilaa vanhoilta rooleilta. Läheisen rooliin saattaa liittyä monia erilaisia odotuksia eikä rooli ole välttämättä selkeä. On hyvä tunnistaa, millaisia erilaisia rooleja sinulla on sekä ovatko roolit mieluisia ja tasapainossa keskenään. Olenko puoliso, vanhempi, hoitaja, kokki, siivooja?

  • Merkitse liitteenä olevaan roolilistaan, mitä rooleja sinulla on.
  • Miten tärkeitä roolit ovat sinulle? Merkitse esimerkiksi viisi sinulle tärkeintä roolia. Halutessasi voit laittaa ne numerojärjestykseen.
  • Mikä rooleissasi on säilynyt ja säilyy lähimmäisesi sairastumisesta huolimatta?
  • Mikä rooleista on muuttumassa tai on muuttunut sairastumisen myötä? Millaiseksi ajattelet sen voivan muotoutua ajan kuluessa?
  • Onko joku rooleista sellainen, jonka osuutta haluaisit tämänhetkisessä tilanteessasi vahvistaa? Ajattele ensin, mitä asioita kyseiseen rooliin kuuluu ja mieti sitten 1–3 tapaa, joilla voit lisätä roolin osuutta omassa arjessasi. Esimerkiksi ystävän roolia voi vahvistaa soittamalla ajattelemalleen ystävälle, sopimalla tapaamisen tai lähettämällä viestin. Pidä kynnys matalana, yksinkertainenkin viesti ”Ajattelen sinua” ilahduttaa vastaanottajaa.
  • Roolit (PDF)Open this document with ReadSpeaker docReader

Tasapainon löytäminen

Läheinen joutuu tasapainottelemaan erilaisten ajatusten ja vaatimusten välillä. Toisaalta läheinen haluaa auttaa sairastunutta, mutta toisaalta myös kannustaa omatoimisuuteen. Oheisesta kuvasta löydät erilaisia ristiriitoja, joita voit joutua pohtimaan. Mikä on teidän tilanteessanne sopiva tasapaino seuraavien asioiden välillä?

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018