Mitä oikeuksia minulla on läheisenä?

Läheisen asema sairastuneen rinnalla ei ole aina itsestäänselvyys.​

Mitä tietoja saan hoitavalta henkilökunnalta? Ilmoittaako joku minulle, jos läheiselleni tapahtuu jotain? Miten voin auttaa läheistäni? Näihin kysymyksiin löydät vastauksia tästä osiosta, johon on koottu tietoa potilaan oikeuksista päättää omasta hoidostaan sekä tietoa omaishoitajana toimimisesta.

Muualla Kuntoutumistalossa

Lisää tietoa läheisille ja sairastuneelle suunnatuista eduista ja tuista löydät Kuntoutumistalon Oikeudet ja etuudet -osiosta.

pic Mitä tietoja saan läheiseni tilanteesta?

Millainen on omaisen asema läheisen sairastuttua? Kuka saa tietoa läheisen tilanteesta?

pic Minä, omaishoitaja?

Läheisen on mahdollista toimia omaishoitajana. Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka ei itse selviydy arjestaan omatoimisesti.