Mitä oikeuksia minulla on läheisenä?

​Läheisen asema sairastuneen rinnalla ei ole aina itsestäänselvyys.

Mitä tietoja saan hoitavalta henkilökunnalta? Ilmoittaako joku minulle, jos läheiselleni tapahtuu jotain? Miten voin auttaa läheistäni? Näihin kysymyksiin löydät vastauksia tästä osiosta, johon on koottu tietoa potilaan oikeuksista päättää omasta hoidostaan sekä tietoa omaishoitajana toimimisesta.