Mitä on vertaistukitoiminta?

Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuksia jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen kanssa.

Vertaistukitoiminta on kokemustietoon perustuvaa tukea, joka pohjautuu jakamiseen ja kuuntelemiseen. Vertaistukitoiminta on tärkeä tuen muoto, jossa toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä saatu tuki on keskiössä. Vertaistuki eroaa muista tuenmuodoista siinä, että se pohjautuu ihmisten omiin kokemuksiin ja oppeihin, joita jaetaan. Samanlainen elämäntilanne mahdollistaa toisen ymmärtämisen.

Läheisille, kuten myös sairastuneelle, on tarjolla omaa vertaistukea. Vertaistuki on monimuotoista, ja jokainen voi etsiä itselleen sopivan muodon itselleen sopivassa vaiheessa. Vertaistuki voi olla organisoitua toimintaa tai spontaaneja kohtaamisia. Organisoidussa vertaistukitoiminnassa vertaistukija jakaa samanlaisen kokemuksen, mutta on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Yleensä vertaistukija on vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu ja vaitiolovelvollinen. Vertaistukijärjestöjä löytyy esimerkiksi mielenterveyspotilaiden läheisille, omaishoitajille sekä syöpää ja muistisairautta sairastavien läheisille.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

Vertaistukitoiminta läheisen tukena

Seuraavalla videolla Leijonaemojen vertaistukiryhmän ohjaaja ja vertaisohjaajakouluttaja Satu Kuru kertoo vertaistukitoiminnasta.

 
 
 

Kyllä

Päivitetty  24.11.2017