Mistä voin saada tukea?

Välillä voi tulla tilanteita, joissa omat keinot tai voimat eivät riitä ja tarvitaan lisää apua. Tukea voi saada läheisten ja ystävien lisäksi myös ulkopuolisilta tahoilta. Tästä osiosta löydät lisätietoa tuentarjoajista.

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista tahoista, joilta voit saada tukea sekä tietoa eri sairauksista myös läheisen näkökulmasta.


pic Tukea tarjolla

Monet tahot tarjoavat tukea ja apua läheisille.

pic Mitä on vertaistukitoiminta?

Vertaistukitoiminta on tärkeä tuen muoto, jossa tukea saadaan samanlaisessa elämäntilanteessa olleilta.

pic Tietoa sairauksista läheiselle

Sairastuminen herättää monia kysymyksiä ja tieto sairaudesta on tärkeää.