Miten itse jaksan?

Jokainen on yksilö ja jokaisella on omat rajansa, jotka on tärkeä tunnistaa.

On tärkeä huomioida, että jokainen meistä on yksilö. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja jaksamisemme rajat. Jokaisen jaksaminen vaihtelee yksilöittäin ja koemme myös uupumuksen yksilöllisesti. Älä siis vertaile omaa jaksamistasi tai pystymistäsi toisiin, vaan tunnista ja löydä omat rajasi. On hyvä oppia myös sanomaan ei, olemaan tarvittaessa itsekäs ja ottamaan vastaan tukea toisilta.

Seuraava kysely auttaa sinua tunnistamaan omia voimavarojasi ja havainnoimaan jaksamistasi.

Haitarin otsikkotaso2
Voimavarapyörä

Voimavarapyörän avulla voit tunnistaa omia voimavarojasi sekä osa-alueita, jotka tarvitsevat vahvistusta. Varaa aikaa harjoitukseen 30–60 minuuttia ja piirrä oma voimavarapyöräsi.

Mielialapäiväkirja

Mielialaa seuraamalla huomaat, mitkä teot, asiat tai tapahtumat nostavat tai laskevat mielialaasi. Havaintoja kirjaamalla päiväkohtaiset vaihtelut ja paremmat hetket eivät jää kuormittavassa tilanteessa huomaamatta. Tunnistat myös, millaiset arkiset, pienet hetket kohentavat mielialaasi ja mistä voit ladata voimavaroja.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018