Kuinka tuen uupumatta?

Arjen sujuminen, jännitteiden väheneminen, omien rajojen tunnistaminen ja hyvä kommunikaatio auttavat sekä sairastunutta että sinua voimaan paremmin.

Erilaiset tuen tarpeet

Muista, että tukea voit monella tavalla. Joskus pelkkä läsnäolo riittää, sanoja ei aina tarvita. Se, millaista tukea sairastunut tarvitsee tai toivoo, selviää kysymällä häneltä itseltään.

Muualla Terveyskylässä

Jos tuntuu, että läheisten tarjoama tuki ei riitä tai sairastuneen mielen täyttää epätoivo, on hyvä kääntyä ammattiavun puoleen. Apua tuen löytämiseen löydät Mielenterveystalon Hae neuvoja ja apua -sivulta:

Aseta ja tunnista rajat

Mitä vaativampi tilanne on läheisen kannalta, sitä tärkeämpää sinun on tunnistaa oman jaksamisesi rajat. Rajojen asettaminen ei ole aina helppoa, ja siihen voi liittyä ristiriitaisia tunteita. Oman jaksamisen ja rajojen tunnistamista kannattaa harjoitella ja kokeilla rauhassa itselle sopivalla tavalla. On hyvä miettiä, mitä konkreettisia asioita voit tehdä läheisesi hyväksi uupumatta itse ja mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan.

Kriisitilanteissa on luonnollista unohtaa omat tarpeet ja keskittyä läheisen auttamiseen. Tilanteen pitkittyessä voi kuitenkin käydä niin, että huolehdit läheisestäsi jatkuvasti ympäri vuorokauden. Taustalla on usein pelko siitä, että läheisen tilanne pahenee, mikäli et ole paikalla tai saatavana. Omaisen jaksaminen on kuitenkin myös läheisen etu.

Kommunikaatio

Yksi tärkeimmistä asioista ihmissuhteissa on hyvä keskusteluyhteys. On hyvä muistaa, että kommunikaatiossa et ole yksin, vaan myös toisen teot ja tunteet vaikuttavat aina. Usein haasteet kommunikaatiossa perustuvatkin erilaisiin tulkintoihin ja keskinäisiin jännityksiin. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin harjoitella ja parantaa esimerkiksi alla olevien vinkkien avulla.

Kyky puhua selkeästi, ilmaista tunteita toisille ja kertoa omista tarpeista voi auttaa selviytymään jokapäiväisestä stressistä ja ratkomaan tavallisia ongelmia. Ei ole olemassa mitään ihmeparannusta kuormittaviin vuorovaikutustapoihin, mutta jos omien vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen kiinnittää huomiota ja antaa aikaa, ilmapiiri voi parantua. Myönteisen ilmapiirin luomiseksi voi kokeilla muutamia yksinkertaisia keinoja ja seurata, millaisia vaikutuksia niillä on. On tärkeää huomata pienetkin muutokset, jotka auttavat luomaan myönteisempää ilmapiiriä.

Haitarin otsikkotaso2
Myönteisen ilmapiirin luominen

 

Tilanne puheeksi
Ongelmanratkaisun vaiheet

Ongelmat ja vaikeudet saattavat tuntua vyyhdiltä tai ratkaisemattomilta haasteilta. Ongelmien tunnistaminen, nimeäminen ja pilkkominen pienemmiksi osiksi helpottavat ja jäsentävät tilannetta. Ongelmien muuttaminen tavoitteiksi ja ratkaisuvaihtoehdoiksi auttaa hahmottamaan, mitä itse voi tehdä tilanteen korjaamiseksi ja mihin asioihin ei voi itse vaikuttaa. Liitteestä voit avata ja tulostaa ongelmanratkaisukaavion.

Omien tunteiden tunnistaminen

Läheisenä sinun on hyvä sallia itsellesi erilaiset tunteet, kuten viha, suru, katkeruus, haikeus, toivottomuus ja pelko. Tunteet on hyvä tunnistaa ja nimetä, ja niiden hyväksymistä voi harjoitella. Näin tunteista on helpompi puhua ja toisenkin tunteita on mahdollista ymmärtää paremmin. Vaikka yrittäisit peittää omia tunteitasi, ne tulevat usein kuitenkin esiin.

Tunnetaitoharjoituksen avulla voit opetella tunnistamaan tunteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja tunteisiin liittyviä tilanteita ja tulla tietoiseksi oloa helpottavista arkisista keinoista. Liitteenä olevan harjoitteen avulla voit tunnistaa omia tunteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018