Tukea läheiselle

​Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka läheinen on sairastunut. Opas keskittyy antamaan läheisille tietoa ja keinoja ylläpitää omaa hyvinvointia sekä esittelee erilaisia tuen tahoja ja läheisen asemaa sairastuneen tukena riippumatta sairaudesta tai sairauden vaiheesta.

Äkillinen, vakava sairastuminen tai pitkäaikainen sairastaminen vaikuttaa sairastuneen lisäksi aina myös hänen lähipiiriinsä. Läheisen sairastuminen voi olla koko perhettä, ystäviä ja muita lähimmäisiä koskeva kriisi, joka herättää kysymyksiä, ajatuksia ja tunteita.

Läheisten huoli sairastuneesta on usein suurta, ja koko elämä saattaa kietoutua sairauden ympärille. Saatat kokea samanlaista ahdistusta kuin sairastunut itse diagnoosin jälkeen. Jotta jaksat tukea ja pysyt terveenä, sinun on tärkeä ottaa aikaa itsellesi ja kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiisi ja jaksamiseesi. Myös läheinen voi sairastua itse.

Tukea läheiselle -opas toimii kokonaisuutena kaikille läheisille, mutta voit keskittyä myös vain itsellesi ajankohtaisiin aihealueisiin.

Arvioiden mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.

Lähde: Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma. Raportteja ja muistioita (STM): 2014:2

Opas on tuotettu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

  • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – Finfami ry
  • Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelu
  • Terveyskylä.fi Terveyslaihdutusvalmennuksen digihoitopolku

Oppaan on toimittanut ja kirjoittanut psykologi Marianne Oksanen. ”Miten voin ylläpitää hyvinvointiani” -osion harjoitteista on vastannut toimintaterapeutti Katri Paloniemi.

Huomioithan, että tämä on yleisopas, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatua ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi ohjeita ja pyydä tarvittaessa neuvoa siihen, mitkä ohjeet soveltuvat juuri sinulle.


pic Muuttunut elämäntilanne

Muuttunut elämäntilanne -osiosta löydät tietoa läheisen sairastumisen mukanaan tuomista muutoksista.

pic Läheisen oma jaksaminen

Läheisen oma jaksaminen -osiosta löydät käytännön vinkkejä, miten voit ylläpitää omaa hyvinvointia ja parantaa arjen sujumista.

pic Mistä voin saada tukea?

Tuen tahoja -osio tarjoaa tietoa vertaistuesta sekä eri tahoista, jotka tarjoavat tukea sairastuneen läheisille.

pic Mitä oikeuksia minulla on läheisenä?

Omaisen oikeudet ja velvollisuudet -osio keskittyy tarjoamaan tietoa läheisen asemasta sairastuneen tukena.