Miten toimia läheisen sairastuessa?

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen on usein äkillinen ja ennalta arvaamaton tilanne. Läheisen tuki sairastuneelle on ensiarvoisen tärkeää, ja usein läheinen avustaa sairastunutta käytännön asioiden hoitamisessa.

Läheisen äkillinen sairastuminen korostaa omaisten vastuuta käytännön asioiden hoitamisessa. Osa hoidettavista asioista on hyvä selvittää mahdollisimman nopeasti ja osan voi hoitaa myöhemmin. Voit tarvittaessa pyytää sosiaalityöntekijältä apua asioiden hoitamiseen.

Hoida nämä asiat mahdollisimman pian:

​kuva/video ​Kysymys​Vastaus1​Vastaus2​Oikea vastaus
1 tai 2
​Vastaus1 selite
Vastaus2
selite
​Neutraali selite (x)
Onko sairastunut työelämässä? Kyllä ​Ei​Ilmoita sairastumisesta työnantajalle ja selvitä tarvittaessa sairausajan toimeentulo. Kela on koonnut verkkosivuilleen ohjeita sairausajan tuista: Jos sairastut (Kela)​​Selvitä onko tarvetta ilmoittaa sairastumisesta eri viranomaistahoille, erimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Kela on koonnut verkkosivuilleen ohjeita sairausajan tuista:Jos sairastut (Kela)​x
​​Onko sairastuneen asumis- ja muiden säännöllisten kulujen maksut hoidettu tai hoidossa?​Kyllä​Ei​​Hyvä. Sairastuneen kotiutuminen saattaa selvitä nopeallakin aikataululla, ja on hyvä varmistaa että asumisjärjestelyihin ei tule katkosta.​​Varmista että sairastuneen taloudelliset velvoitteet, kuten vuokra tai yhtiövastike, lainojen maksut sekä sähkö-, vesi- ja puhelinlaskut tulevat maksetuksi ajallaan.​x
​​Onko sairastuneelle sovittu yhteyshenkilö?​Kyllä​Ei​Hienoa. Varmista että tieto yhteyshenkilöstä on myös hoitopaikassa.​Sovi läheisten kesken kuka toimii sairastuneen yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilö on se henkilö, johon ollaan yhteydessä sairastuneen tilanteesta.​x
​​Onko sairastunut tehnyt edunvalvontavaltuutuksen?​​Kyllä​Ei​Hyvä. Toimi tämän valtuutuksen mukaisesti.​Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon esimerkiksi terveydentilan heikentymisen varalta.​x

Nämä asiat voit hoitaa myöhemmin:

  • Selvitä kuka jatkossa hoitaa sairastuneen raha-asioita ja onko sairastuneella tarvetta edunvalvontaan.
  • Selvitä onko sairastuneella oikeutta etuuksiin, kuten vammaistukeen tai eläkettä saavan hoitotukeen.
  • Sairastuneella saattaa olla myös oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin: kuljetuspalveluun, pysäköintilupaan ja henkilökohtaiseen apuun.
  • Aivoverenkiertohäiriö voi johtaa pitkäaikaiseen toimintakyvyn alenemaan, jolloin sairastuneella voi olla oikeus siihen liittyviin palveluihin kuten matkakorvauksiin ja sopeutumisvalmennuskursseihin.
 

Kyllä

Päivitetty  27.11.2017