Miten toimia läheisen sairastuessa?

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen on usein äkillinen ja ennalta arvaamaton tilanne. Läheisen tuki sairastuneelle on ensiarvoisen tärkeää, ja usein läheinen avustaa sairastunutta käytännön asioiden hoitamisessa.

Läheisen äkillinen sairastuminen korostaa omaisten vastuuta käytännön asioiden hoitamisessa. Osa hoidettavista asioista on hyvä selvittää mahdollisimman nopeasti ja osan voi hoitaa myöhemmin.

Voit tarvittaessa pyytää sosiaalityöntekijältä apua asioiden hoitamiseen.

Hoida nämä asiat mahdollisimman pian

Haitarin otsikkotaso2
Nämä asiat voit hoitaa myöhemmin
  • Selvitä kuka jatkossa hoitaa sairastuneen raha-asioita ja onko sairastuneella tarvetta edunvalvontaan.
  • Selvitä onko sairastuneella oikeutta etuuksiin, kuten vammaistukeen tai eläkettä saavan hoitotukeen.
  • Sairastuneella saattaa olla myös oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin: kuljetuspalveluun, pysäköintilupaan ja henkilökohtaiseen apuun.
  • Aivoverenkiertohäiriö voi johtaa pitkäaikaiseen toimintakyvyn alenemaan, jolloin sairastuneella voi olla oikeus siihen liittyviin palveluihin kuten matkakorvauksiin ja sopeutumisvalmennuskursseihin.
 

Kyllä

Päivitetty  27.11.2017