Opas aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen läheiselle

Tämä opas on suunnattu aivoverenvuotoon tai aivoinfarktiin sairastuneen henkilön läheiselle. Oppaasta saat apua omaan jaksamiseesi ja vinkkejä siihen, miten olla sairastuneen kuntoutumisen tukena.

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan tilaa, jossa aivojen verenkierto on häiriintynyt joko aivoinfarktin tai aivoverenvuodon seurauksena. Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA) muistuttaa aivoinfarktia, mutta siinä ei synny pysyvää kudosvauriota eikä pysyviä oireita.

Aivoverenkiertohäiriön seurauksena mahdollisesti heikentynyt toimintakyky vaikuttaa kuntoutujan ja tämän läheisen elämänlaatuun. Sairastuneen kuntoutumiseen tarvitaan läheisten ja ympäristön aktiivista tukea. Kuntoutujan tuen tarve saattaa kuormittaa ja lisätä läheisen riskiä masentua ja uupua.

Tämä opas on tuotettu yhteistyössä Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Huomioithan, että tämä on yleisopas aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen omaiselle, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatua ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi ohjeita ja pyydä tarvittaessa neuvoa siihen, mitkä ohjeet soveltuvat juuri sinulle.