Mitä on virtsankar​kailu?

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen oire, joka vaikuttaa elämänlaatuun.

Virtsankarkailu voi johtua monesta eri asiasta ja syy oireiluun on hyvä selvittää.

Naisten virtsankarkailu

Virtsankarkailu on yleinen keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten vaiva. Raskaudet ja synnytykset sekä lantionpohjan laskeumat vaikuttavat lantionpohjan toimintaan ja lisäävät riskiä virtsankarkailuun.

Lue lisää:

Miesten virtsankarkailu

Virtsankarkailu on yleinen ikääntyvien miesten vaiva. Eturauhasen kasvu tai eturauhaseen kohdistuvat toimenpiteet voivat aiheuttaa virtsankarkailua.

Lue lisää:

Virtsankarkailun eri muotoja

Ponnistusinkontinenssi

Virtsan karkaaminen voi liittyä fyysiseen rasitukseen tai ponnistukseen, jolloin puhutaan ponnistusinkontinenssista. Tällöin virtsaa voi karata esimerkiksi yskäisyn tai aivastamisen yhteydessä. Yleensä ponnistusinkontinenssissa kerralla karkaavan virtsan määrä on pieni.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi aiheuttaa äkillistä virtsaamispakkoa, jolloin virtsa pääsee karkaamaan. Karanneen virtsan määrä on yleensä suuri ja rakko voi tyhjentyä jopa kokonaan.

Sekatyyppinen inkontinenssi

Virtsaa voi karata sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana, jolloin kyseessä on sekamuotoinen inkontinenssi.

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotovirtsankarkailussa rakko pääsee täyttymään liikaa ja sen seurauksena virtsaa alkaa valua tahattomasti.

Oppaan alkuunSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  5.11.2019