Mitä vatsalihasten erkauma voi aiheuttaa?

Vatsalihasten erkauma voi vaikuttaa kehon toimintaan eri tavoilla.

Vatsalihasten erkauma voi heikentää pystyasennon kannattelua ja vartalon hallintaa, koska erkauma voi vaikuttaa keskivartalon ja lantionpohjan lihasten toimintaan.

Vastalihasten erkauma voi ilmetä muun muassa

  • selän väsymisenä
  • virtsankarkailuna
  • painavien esineiden nostamisen vaikeutena
  • ryhdin kannattelun vaikeutena
  • selän ja lantion alueen kipuina
  • syvään hengittämisen vaikeutena.

Vaikka sinulla olisi vatsalihasten erkauma, se ei välttämättä aiheuta mitään haittaa.

kuntoutuminen; kuntoutus; kipu; vatsa; erkauma; vatsalihasten erkauma

Kyllä

Päivitetty  3.6.2022