Mikä on vatsalihasten erkauma?

Suorien vatsalihasten erkauma on ilmiö, jossa suorat vatsalihakset ovat erkaantuneet valkoisen jännesauman eli linea alban venyttyessä.

Normaalisti vatsalihasten välinen jän​nesauma tuntuu sormilla tunnusteltaessa napakalta sekä levossa että jännityksessä. Erkaumassa vatsaa tunnusteltaessa jännesauman alue tuntuu sormissa erityisen pehmeältä, ja sormet uppoavat vatsalihasten väliin. Erkauma voi esiintyä etenkin ponnis​tustilanteissa vatsalihasten välisenä rakona tai kohoumana.

Erkaumalle altistavia riskitekijöitä ovat esimerkiksi

  • huomattava ylipaino
  • väärällä tekniikalla toteutettu painonnosto
  • raskaus.

Vatsan jännesauman rakenne on yksilöllinen, ja osalla ihmisistä voi esiintyä vatsalihasten erkaumaa synnynnäisesti.

kuntoutuminen; kuntoutus; erkauma; vatsalihas; vatsalihasten erkauma; jännesauma; linea alba

Kyllä

Päivitetty  3.6.2022