Millaisia apuvälineitä tarvitsen lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen?

Apuvälineen tarkoitus on helpottaa arkipäivän liikkumista ja arjesta selviytymistä. Tutustu tarvittaviin apuvälineisiin hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Saat hoitavalta taholta listan apuvälineistä, joilla voit helpottaa liikkumista ja arkitoimintaa leikkauksen jälkeen.

Yksilöllinen tarve vaikuttaa apuvälineiden valintaan. Esimerkiksi liikkumista hankaloittavat perussairaudet tai vammat voivat asettaa erityisvaatimuksia apuvälineille. Jos toimintasi tai liikkumisesi leikkausta odottaessa ei ole sujuvaa, niin voit hyötyä apuvälineiden käytöstä jo ennen leikkausta.

Saat apuvälineet maksutta lainaan oman terveyskeskuksesi apuvälinelainaamosta tai erillisestä apuvälinekeskuksesta. Lainaa apuvälineet hyvissä ajoin ennen leikkaukseen tuloa ja harjoittele niiden käyttöä etukäteen.

apua; apuvälineet; rollaattori; kotona pärjääminen; kyynärsauvat; työkalut; kuntoutuminen; pärjääminen; lonkan tekonivelleikkaus; lonkan keinonivel; nivelrikko; kävely; toimintakyky; kuntoutus; lonkkaleikkaus; Tekonivel

Kyllä

Päivitetty  11.5.2023