Tukea ja kuntoutuspalveluja

Sinulle on tarjolla erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja riippuen tilanteestasi, voimavaroistasi ja tavoitteistasi.

​​​​​​​​​​​

​​​​Palveluja järjestävät esimerkiksi ​seuraavat tahot:

Sairaaloiden ensitietoryhmät

Ensitietoryhmä tarkoittaa esimerkiksi sairaaloiden järjestämää tilaisuutta, jossa eri asiantuntijat kertovat perusasiat sairaudesta, sen hoidosta ja elintavoista. Tarkoituksena on tukea vastasairastunutta ja läheisiä muuttuneessa elämäntilanteessa.

Asiantuntijoina ryhmässä ovat esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, seksuaalineuvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kuntoutusohjaaja.

Ryhmässä saat tietoa myös kuntoutusvaihtoehdoista ja miten niihin hakeudutaan. Voit esittää kysymyksiä ja keskustella sinua askarruttavista asioista. Useimmissa ensitietotilaisuuksissa on läsnä myös vertaistukihenkilöitä.

Kysy hoidostasi vastaavasta sairaalasta järjestetäänkö siellä ensitietotilaisuuksia.

Tulppa-​​kuntoutus

Tulppa-kuntoutusta järjestetään terveyskeskuksissa osana sairaanhoitopiirin hoitopolkua.

  • Tulppa-kuntoutusryhmät on tarkoitettu kaikenikäisille valtimotautia sairastaville henkilöille, esimerkiksi ​sepelvaltimotautia sairastaville ja niille, joilla on riski sairastua valtimotautiin.
  • Ryhmässä saat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, ja ohjausta omahoitoon, erityisesti ravitsemukseen ja liikunnan harrastamiseen. Lisäksi saat tukea sekä ohjaajilta että muilta sairastuneilta. Tavoitteena on laadukas elämä sairaudesta huolimatta.
  • Ryhmiä ohjaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Ryhmissä voi olla mukana myös sydänsairauden itse kokenut vertaisohjaaja.
  • Ryhmään mahtuu kerralla noin kymmenen osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 8-10 kertaa. Yhteen kokoontumiseen on hyvä varata aikaa noin 2-3 tuntia. Seurantatapaamiset järjestetään puolen vuoden ja vuoden kuluttua.

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto on sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva järjestöyhteisö. Sydänliitto tarjoaa tietoa kaikista sydänyhteisön kuntoutuspalveluista ja vertaistuesta.

Suomen Sydänliiton jäsenjärjestöt

Kuntoutumis- ja teemakurssit

  • Sydänliitto järjestää Veikkauksen tuella sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit ovat joko pidempikestoisia kuntoutumiskursseja tai lyhytkestoisempia teemakursseja.
  • Kurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Kurssit antavat myös mahdollisuuden omien kokemuksien jakamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
  • Kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille, ensisijaisesti äskettäin sairastuneille sydänpotilaille. Kurssit ovat 3-4 vuorokauden tai yhden päivän mittaisia ja niitä järjestetään kuntoutuslaitoksissa ympäri Suomea.

Vertaistuki

Vertaistukitoiminta on sydänyhdistysten vapaaehtoistoimintaa.

Vertaistukijat ovat saaneet Sydänliiton valmennuksen ja he ovat vaitiolovelvollisia. He ​toimivat kuuntelijoina, rohkaisijoina sekä tiedonvälittäjinä ja jakavat vastavuoroisesti omia kokemuksiaan.

Lue lisää: Vertaistuki (Sydänliitto)

Vertaistukihenkilöön saat yhteyttä myös sydänyhdistysten ja sydänpiirien kautta. ​Vertaistukihenkilöitä voi tavata myös sairaalassa​.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä täältä.

Kela

Kela järjestää kuntoutusta työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Kuntoutukseen hakeutuessasi tarvitset lääkäriltä lausunnon sairauden aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Kuntoutus perustuu tavoitteelliseen ja yksilölliseen suunnitelmaan. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista pidempiaikaiseen avo- tai laitoskuntoutukseen.

Kelan järjestämä kuntoutus on yleensä maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus myös kuntoutusrahaan kuntoutuksen aikana.

Ammatillinen kuntoutus

Jos sydänsairautesi uhkaa työkykyäsi, voit saada ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on tukea työkykyäsi. Keskustele tilanteestasi työnantajasi, työterveyshuollon tai hoitavan lääkärisi kanssa. Saat tietoa myös oman eläkelaitoksesi kuntoutusasiantuntijalta.

Muualla Kuntoutumistalossa

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta löydät Kuntoutumistalon Työkyvyn ollessa uhattuna -osiosta​.


Edellinen sivuSydänoppaisiin

 

 

Kyllä

Päivitetty  27.8.2018