Kestävyysliikunta

Yhtäjaksoista, isoja lihasryhmiä kuormittavaa liikuntaa kutsutaan kestävyysliikunnaksi ja se on hyvän kunnon perusta.

Liikunta vaikuttaa yleiskunnon muihin osatekijöihin, vaikka sydämen pumppausteho on alentunut. Lihasten hapenottokyky on näistä tärkein. Liikunta parantaa sekä lihasten verenkiertoa että niiden kykyä käyttää hyväkseen verenkierron mukana kulkevaa happea.

Liikkumattomuus puolestaan heikentää näitä ominaisuuksia ja aiheuttaa hengästymistä ja väsymistä rasituksessa. Sydämen pumppausteho ei liikunnan avulla välttämättä parane, mutta lihasten parantunut hapenottokyky helpottaa sydämen vajaatoiminnan oireita.

Hyviä kestävyysliikuntalajeja ovat esimerkiksi kävely, sauvakävely, kuntopyöräily, pyöräily, vesiliikunta, golf ja tanssi. Näitä lajeja tulisi harrastaa 1,5-5 tuntia viikossa, itsellesi sopiviin osiin jaksotettuna.


 

Kyllä

Päivitetty  15.2.2018