Liikkumisen lisääminen kotona sydäninfarktin jälkeen

Lisää liikkumisen määrää ja sen rasittavuutta asteittain sairaalasta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

​​Sydäninfarktin jälkeisessä toipumisessa liikunta on tärkeä osa kuntoutumista. Tavoitteena on kuntoutua normaaliin arkeen ja työelämään, sekä oppia hoitamaan sepelvaltimotautia liikunnan keinoin.

Toipuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat muun muassa sydäninfarktin laajuus ja aiempi fyysinen kunto. Toipuminen voi kestää 2–8 viikkoa. Kuuntele vointiasi. Liikunnan aikana ja sen jälkeen tulee olla hyvä olo.

Jos sinulle on tehty sepelvaltimoiden varjoainetutkimus, muista välttää 1–2 viikon ajan vuotoriskin takia ranteen tai nivusen punktiokohdan rasitusta kuten kantamisia, nostamista ja venytystä.

Liikunnan rasittavuus

Liikunnan aikana ja sen jälkeen tulee olla hyvä olo. On tärkeä kuunnella omaa vointia ja opetella arvioimaan liikunnan rasittavuutta. Lue lisää siitä, kuinka arvioit liikunnan rasittavuutta.

Liikkumisen aloittaminen kotona

Liikunnan tulee olla kotiutumisen jälkeen aluksi kevyttä eli RPE-asteikolla luokkaa 11-12. Pidä liikuntajaksot lyhyinä ja keveinä. Alussa riittää 10-15 minuutin kävely useamman kerran päivässä. Voit tulostaa Sydänliiton taulukon liikunnan rasittavuuden arvioimisesta.

Sopivaa liikuntaa ovat

  • rauhallinen kävely
  • kevyet arkiaskareet, kuten tiskaaminen tai ruoanlaitto.
Liikkumisen lisääminen

Lisää päivittäistä liikuntaa sitä mukaan, kun toipuminen edistyy. Kun kävely tuntuu helpolta ja kevyeltä eikä oireita ilmene, voit

  • lisätä vauhtia
  • pidentää kävelymatkaa
  • pidentää aikaa, esimerkiksi 30-60 minuuttiin päivässä. Voit jakaa lenkin yhteen tai useampaan kertaan.
  • lisätä liikunnan kuormittavuutta. Liikunta saa jo tuntua hieman rasittavalta eli RPE 13-14. Saat hieman hengästyä.
  • palata asteittain aiempiin liikuntatottumuksiin ja arjen askareisiin tai aloittaa säännöllisen liikunnan harrastamisen.

Voit tulostaa Sydänliiton taulukon liikunnan rasittavuuden arvioimisesta.

Sopivaa liikuntaa ovat esimerkiksi:

  • kävely ja sauvakävely
  • kuntopyöräily tai pyöräily tasaisessa maastossa
  • kauppa- ja asiointimatkat kävellen, porraskävely ja muu hyötyliikunta.
kuntoutuminen; sydänsairaus; liikunta; sydäninfarkti; kuntoutus; rasitus; toipumisvaihe; toipilasvaihe; kotiutuminen; kävely

Kyllä

Päivitetty  18.10.2022