Löydä mieluinen tapa liikkua

Useimmat liikuntalajit soveltuvat sepelvaltimotautia sairastaville. Jo kohtuukuormitteisella liikunnalla saavutetaan liikunnan hyötyjä.

Tärkeintä on, että löydät sellaisia liikuntamuotoja ja -lajeja, jotka ovat itsellesi mielekkäitä ja motivoivat sinua liikkumaan säännöllisesti. Liikunta on turvallista, kun olosi säilyy hyvänä sekä liikunnan aikana että sen jälkeen, eikä sinulle ilmaannu oireita.

Vinkkejä liikuntalajin valitsemiseksi:

  • Kokeile rohkeasti uusia liikuntalajeja tai lajia, jonka olet joskus kokenut miellyttäväksi.
  • Pohdi, haluatko liik​kua mieluiten yksin vai ryhmässä?
  • Hyödynnä kotiympäristösi lähellä olevia liikuntapaikkoja.
  • Mieti, voisitko lisätä hyötyliikuntaa arjessasi​.​​

Edellinen sivuSeur​aava sivu

​ 


mielekkyys; liikunta; sepelvaltimotauti

Kyllä

Päivitetty  27.6.2019