Kuntoutuspalvelut sydänsairastuneelle

​​​Sydänsairaus saattaa vaikuttaa sinun ja läheistesi elämään monella eri tavalla. Tiedon ja tuen tarpeet voivat lisääntyä muuttuneessa elämäntilanteessa.

​​ Sydänkuntoutuksessa sinua autetaan löytämään kuntoutumistasi ja sairauteen sopeutumistasi edistäviä keinoja. Niiden avulla arkesi helpottuu ja työ- ja toimintakykysi säilyy tai kohenee.

Mitä kuntoutuksella tavoitellaan?

  • Saat tietoa sydänsairaudestasi ja siitä, miten voit siihen itse vaikuttaa.
  • Toimintakykysi säilyy ja pärjäät paremmin arjessa ja työssä.
  • Sairautesi eteneminen hidastuu, oireet lievenevät ja ennuste paranee.

Mistä apua kuntoutusasioihin?

Saat tukea kuntoutuspolullesi terveydenhuollon ammattilaisilta. Voit kysyä kuntoutuksesta hoidostasi vastaavasta terveydenhuollon yksiköstä.

Lue lisää kuntoutussuunnitelmasta ja kuntoutuspalveluista.

Mitä kuntoutusvaihtoehtoja on?

Sinulle on tarjolla erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja riippuen tilanteestasi, voimavaroistasi ja tavoitteistasi.

Kuntoutus on maksutonta.

Haluaisitko jutella sairastumisestasi toisen samankaltaista kokeneen kanssa?

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa.

Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoisia Sydänliiton kouluttamia vaitiolovelvollisia henkilöitä. He toimivat kuuntelijoina, rohkaisijoina sekä tiedonvälittäjinä ja jakavat vastavuoroisesti omia kokemuksiaan sairastuneille ja läheisille.

Vertaistukitoimintaa löydät

  • Suomen Sydänliitosta
  • Valtakunnallisista yhdistyksistä, joita ovat Karpatiat, Syke ja Sydänlapset ja aikuiset
  • Paikallisista sydänyhdistyksistä ja -piireistä
  • Terveyskylän Vertaistalosta
  • OLKA-pisteiden kautta.

Lue lisää vertaistukitoiminnasta ja etsi vertaistukea:

jatkohoito; yhdistys; ensitieto; sydänoireet; sydänvaivat; sydämen rytmihäiriö; sepelvaltimotauti; sydäninfarkti; kuntoutuminen; ammatillinen kuntoutus; vertaistuki; sydänsairaus; kuntoutus

Kyllä

Päivitetty  18.10.2022